Tuyển dụng là gì?

Một khi bạn đã tham gia vào thị trường lao động, thì chắc hẳn bạn đã gặp rất nhiều thứ liên quan đến tuyển dụng. Đó có thể là việc quảng cáo đăng tin vị trí cần người, nhận và duyệt hồ sơ, và phỏng vấn các ứng viên. Đây là những công việc mà mỗi công ty phải thực hiện để tuyển dụng nhân viên mới. Vậy tuyển dụng cụ thể là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nó?

Tuyển dụng là gì

Trong quản trị nhân sự, tuyển dụng là quá trình tìm và chọn được ứng viên phù hợp nhất vào trong một ví trí đang trống. Việc này nên được làm một cách hiệu quả và nhanh nhất. Nó bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu của công ty liên quan đến một ví trí nhất định, và kết thúc bằng việc kí hợp đồng với một ứng viên cho vị trí đó.

Mục tiêu của việc tuyển dụng là tuyển được người tốt nhất mà công ty có thể tìm được để giúp bộ máy công ty hoạt động có hiệu quả.

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng

Quy mô của tổ chức đó

Một tổ chức lớn thường có những yêu cầu khác dành cho nhân viên. Số lượng nhân viên cần thiết cũng cao hơn rất nhiều khi mà cấu trúc của tổ chức trở nên phức tạp. Do đó, các công ty lớn thường có quy trình tuyển dụng phức tạp hơn các công ty nhỏ.

Cấu trúc lương

Một công ty nổi tiếng với việc trả lương cao thì sẽ luôn thu hút nhiều đơn ứng tuyển hơn những công ty chỉ có mức lương trung bình.

Điều kiện làm việc

Các ứng viên thường tìm hiểu điều kiện làm việc của công ty mà họ dự định ứng tuyển và thường có xu hướng nộp vào những công ty có môi trường tốt hơn.