Những kĩ năng các nhà tuyển dụng tìm kiếm

Mọi nhà tuyển dụng đều có quy trình riêng để chọn lọc ra những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc mà họ cần. Ngoại trừ những kiến thức, kĩ năng, và kinh nghiệm đặc thù của công việc đó, hầu hết tất cả nhà tuyển dụng đều mong muốn nhân viên tương lai của mình có được những kĩ năng sau.

Kĩ năng phân tích

Khi một nhân viên gặp một trở ngại nào đó, họ bắt buộc phải suy nghĩ thấu đáo để tìm ra giải pháp. Đây là kĩ năng phân tích và mức độ của khả năng tùy thuộc vào công việc và ngành nghề khác nhau. Ứng viên nên nắm rõ làm sao có thể tổ chức và lên kế hoạch hiệu quả.

Khả năng giao tiếp

Môi trường làm việc hiện đại đòi hỏi nhân viên phải trao đổi hiệu quả với nhau, nhất là khi phải làm việc theo nhóm và tham gia các buổi họp. Điều này thể hiện ở các kĩ năng viết và nói. Ở tất cả lĩnh vực, từ người lãnh đạo đến khách hàng và đồng nghiệp đều muốn được trao đổi hiệu quả và rõ ràng.

Kĩ năng lãnh đạo

Không nhất thiết bạn phải làm người đứng đầu công ty để cần tới khả năng này. Ví dụ, khi làm việc nhóm, bạn phải liên tục trao đổi và điều phối công việc với mọi người, và người có yếu tố lãnh đạo sẽ được chú ý và thăng cấp nhanh hơn.