Làm sao để viết một CV tốt

CV, hay Curriculum Vitae, là một tài liệu thiết yếu mà mọi ứng viên xin việc phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là là yếu tốt quyết định đầu tiên để tăng khả năng được nhận của ứng viên khi bên tuyển dụng lọc hồ sơ. Vậy thế nào để viết một CV hoàn chỉnh và đúng nhu cầu người tuyển dụng nhằm giúp bạn vào các vòng sau?

Tránh lỗi ngữ pháp, chính tả

Dù có thể bạn xem đây là một việc đơn giản, nhưng thực tế có rất nhiều văn bản chuyên nghiệp chứa nhiều thiếu sót về ngữ pháp và chính tả. Cho dù đó là một lỗi nhỏ nhất, nó cũng làm bên tuyển dụng mất thiện cảm, và một khi xảy ra dày đặc trong CV của bạn, cơ hội của bạn gần như không còn.

Tránh dùng những từ chung chung

Người tuyển dụng có kinh nghiệp đọc qua hàng trăm, hàng nghìn CV, do đó họ không còn mấy ấn tượng với những từ ngữ bao quát nhưng không mang nhiều ý nghĩa như “chăm chỉ”, “siêng năng”. Hãy cố gắng trình bày ngắn gọn và rõ ràng hơn để tạo sự khác biệt so với các CV khác.

Đừng nói dối hay phóng đại

Đừng đưa những điều không đúng sự thật vào CV của bạn. Với con mắt của một người tuyển dụng chuyên nghiệp, điều đó không có khó gì để nhận ra. Mặt khác, quá trình phỏng vấn cũng sẽ bộc lộ những điều bạn cố tính nói dối mà thôi.